Co vidí sluníčko?

Víš co slunce z nebe vidí?
Velkou zemi plnou lidí.
Podívá se ještě blíž -
A co vidí? Už to víš?

Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna

Organizace stravování a úplata za školní stravování dětí

Mateřská škola Sídliště 429, Toužim příspěvková organizace

IČO:49755579

 

Zařízení zajišťuje školní stravování pro MŠ Sídliště 429 a pro MŠ Domeček

(součást právního subjektu ZŠ praktická a MŠ Plzeňská 395, Toužim).

 

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve Směrnici ke stravování dětí v MŠ, která je zveřejněna na přístupném místě ve škole.( v šatně u každé třídy)

Stravování je zajištěno školní kuchyní.
Při přípravě jídel postupuje dodavatel podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Podávání přesnídávek a svačin: 08.30 – 09.00 hod., 14:15 – 14:45 hod.
Podávání obědů: 11.30 – 12.00 hod.

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním pití.

 

Platba stravného - bezhotovostní platby

Úhrada stravného je prováděna výhradně inkasním způsobem nebo bezhotovostním převodem na účet organizace u ČSOB Toužim zálohově měsíc předem, vždy 15. den v měsíci (tj. 15.8. bude provedeno inkaso na měsíc září).       

 

Přihlášku ke stravování obdrží zákonný zástupce u vedoucí ŠJ. Tento formulář vyplní a zadá si ve svém internetovém bankovnictví nebo osobně ve své bance  souhlas k inkasu.  Vyplněný a potvrzený formulář  vrátí vedoucí ŠJ.

 

Platba v hotovosti

 Od 15. dne do 25.dne v měsíci-v účtárně MŠ Sluníčko.

 PONDĚLÍ, STŘEDA - od 7,00 do 14,30 hodin

 

Platba musí být uhrazena nejdéle do posledního dne v měsíci.

Opakované  neuhrazení stravného je považováno za závažné porušení Školního řádu MŠ a může být důvodem k ukončení stravování dítěte.

 

Objednávky a odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky v MŠ den předem, v případě nemoci nejpozději ráno do 7.30 hodin na těchto telefonních  číslech:        

      telefon:  354224566        mobil:    731437365    (účtárna - ŠJ)

      telefon:  354224565        mobil:    733144492    (kancelář ředitelky)

Pokud zákonní zástupci své dítě včas neodhlásí, strava propadá a peníze se za ni nevrací.Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11.30 do 12,00 hodin u výdejního okénka školní kuchyně do jídlonosiče. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 

Stanovení výše stravného a finančních limitů pro nákup potravin

platnost od 1. 1. 2022

 

Věková skupina,

hlavní

a doplňková jídla

Finanční normativy na nákup potravin ve školní jídelně MŠ Toužim

Kč/den/strávník (celodenní stravování)

 

 

 

 

 

 

Celkem

Celkem

 

Děti

přesnídávka

oběd

svačina

celodenní

polodenní

 

3 -   6 let

11,00

25,00

9,00

45,00

36,00

 

7 - 10 let

12,00

25,00

10,00

47,00

37,00

 

 

Více informací: Vnitřní řád ŠJ  (nástěnka MŠ)